Hoe het allemaal begon...

In 1982 startte huidig directeur/eigenaar Nico van der Horn zijn eigen bedrijf Vanderhorn Technisch Bureau, dat zich destijds voornamelijk bezighield met technische automatisering voor laboratoria en industrie. In de jaren die volgden werd steeds vaker een beroep gedaan op Nico voor het ontwikkelen van software op maat, waardoor zijn focus werd verlegd naar kantoorautomatisering. In 1985 werd zijn bedrijf dan ook omgedoopt tot Vanderhorn Automatisering.

In 1996 vond wederom een wijziging in de dienstverlening plaats, omdat er steeds meer vraag kwam naar netwerkoplossingen, multi-user systemen en er dermate veel ontwikkelingen waren dat automatisering de lading niet meer dekte. Resultaat van deze ontwikkelingen was een verhuizing naar een nieuw pand en een naam die beter de lading dekte van de dienstverlening die geboden werd: Vanderhorn IT Works.

In 2009 besluit Nico van der Horn dat hij graag zijn bedrijf verder uit wil bouwen, zowel qua diensten als qua personeel. De toevoeging IT Works wordt vervangen door een aanduiding van de drie ICT-gebieden waarop Vanderhorn werkzaam is: automatisering - telefonie - internetdiensten. Vanderhorn is klaar voor de toekomst, waarin werkplekbeheer (kunnen werken vanaf iedere plaats) een belangrijke plaats in neemt.

Klik hier voor support op afstand

hip

hip-schema-335

img-geschiedenis.jpg